"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2016 Ngày 29 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2016 Quyết định số 4405/QĐ-UBND điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 03
15-12-2016 Quyết định số 4409/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. 19
15-12-2016 Quyết định số 4423/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 22
19-12-2016 Quyết định số 4440/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. 57
29-12-2016 Quyết định số 4702/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. 62
07-10-2016 Chỉ thị số 30/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017. 66
15-12-2016 Chỉ thị số 31/CT-UBND tổ chức đón mừng năm mới và Tết Đinh Dậu năm 2017. 70
27-12-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 76
9.434.626 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner