"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2016 Ngày 08 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2015 Nghị quyết số 194/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 04
11-12-2015 Nghị quyết số 195/2015/NQ-HĐND về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2016. 12
11-12-2015 Nghị quyết số 196/2015/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 23
11-12-2015 Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2016. 28
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 34
30-12-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 49
31-12-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 55
12-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh. 70
15-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh. 72
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2015 Quyết định số 5139/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020. 79
06-01-2016 Quyết định số 37/QĐ-UBND quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 93
06-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 99
11-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016. 102
21-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND đẩy mạnh công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 106
01-02-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 110
04-02-2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. 113
04-02-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển trên địa bàn tỉnh. 116
9.446.986 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner