"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2016 Ngày 04 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2015 Nghị quyết số 185/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 03
11-12-2015 Nghị quyết số 186/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014. 94
11-12-2015 Nghị quyết số 187/2015/NQ-HĐND về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước. 98
11-12-2015 Nghị quyết số 188/2015/NQ-HĐND về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 102
11-12-2015 Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND nGHỊ QUYẾT Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá. 104
11-12-2015 Nghị quyết số 190/2015/NQ-HĐND về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Cù Lao Chàm – Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. 107
11-12-2015 Nghị quyết số 191/2015/NQ-HĐND về quy định mức thu, nộp phí vệ sinh. 110
11-12-2015 Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam. 113
11-12-2015 Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2016-2020. 115
9.407.854 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner