"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44 + 45           Năm 2015 Ngày 27 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
17-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2015 Quyết định số 4590/QĐ-UBND thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 37
09-12-2015 Quyết định số 4651/QĐ-UBND phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 59
09-12-2015 Quyết định số 4656/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hiệp hội thủ công mỹ nghệ Quảng Nam. 73
09-12-2015 Quyết định số 4659/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 82
09-12-2015 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới giữa huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) với huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào). 100
22-12-2015 Chỉ thị số 29/CT-UBND tổ chức đón mừng năm mới và Tết Bính Thân năm 2016. 102
9.537.650 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner