"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36 + 37           Năm 2014 Ngày 16 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định về giá các loại đất năm 2014 và các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2014 Quyết định số 2217/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 10
21-07-2014 Quyết định số 2235/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 70
21-07-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá phân cấp tại các địa phương có hoạt động nghề cá. 100
24-07-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 102
9.376.322 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner