"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2014 Ngày 12 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-04-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
05-05-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2014 Quyết định số 1214/QĐ-UBND cấp kinh phí cho các địa phương để giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 19
24-04-2014 Quyết định số 1286/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 39
26-04-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2014. 48
05-05-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tiếp tục triển khai thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. 51
9.381.440 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner