"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2014 Ngày 28 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-03-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách thu hút bác sỹ, bác sỹ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2015. 03
07-03-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với sinh viên đang học bác sỹ, bác sỹ nội trú. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2014 Quyết định số 716/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020. 18
12-03-2014 Quyết định số 761/QĐ-UBND phê duyệt Phương án điều tra xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 22
17-03-2014 Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người. 26
27-03-2014 Quyết định số 960/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (kỳ họp thứ 09). 43
11-03-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm. 45
19-03-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 48
20-03-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND tăng cường thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. 55
9.381.457 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner