"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2014 Ngày 10 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
21-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2014 Quyết định số 145/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác năm 2014. 27
22-01-2014 Quyết định số 285/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020. 50
27-01-2014 Quyết định số 376/QĐ-UBND ban hành Quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống các dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 55
27-01-2014 Quyết định số 391/QĐ-UBND triển khai Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014 - 2020. 69
27-01-2014 Quyết định số 400/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 76
16-01-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. 87
21-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. 90
9.381.436 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner