"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2013 Ngày 11 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2013 Quyết định số 3298/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2014. 02
29-10-2013 Quyết định số 3324/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Trà My đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 15
30-10-2013 Quyết định số 3363/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 phê duyệt Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. 30
05-11-2013 Quyết định số 3421/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND ngày 19/4/2006 và Chỉ thị số 41/2007/CT-UBND ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam. 37
05-11-2013 Quyết định số 3427/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 27/8/2013 của Tỉnh uỷ Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng (khoá XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 39
9.407.858 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner