"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28 + 29           Năm 2013 Ngày 04 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2013 Quyết định số 2803/QĐ-UBND ban hành Quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước Phú Ninh tỉnh Quảng Nam. 02
18-09-2013 Quyết định số 2867/QĐ-UBND triển khai Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 về một số cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015. 14
19-09-2013 Quyết định số 2883/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho các đối tượng theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 16
24-09-2013 Quyết định số 2905/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nông, lâm sản góp phần giảm nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020. 23
01-10-2013 Quyết định số 2995/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 72
9.437.559 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner