"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2013 Ngày 01 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia, và cấp tỉnh. 03
03-07-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2013 Quyết định số 2222/QĐ-UBND ban hành Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 26
22-07-2013 Quyết định số 2253/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Phước Sơn, giai đoạn 2011 - 2020. 40
12-07-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước các tháng cuối năm 2013. 51
17-07-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. 54
24-07-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 60
9.437.557 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner