"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2013 Ngày 20 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-05-2013 Quyết định số 1721/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2013. 16
30-05-2013 Quyết định số 1725/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án phát triển thành phố đô thị loại II – tiểu dự án thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 28
31-05-2013 Quyết định số 1735/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2030. 32
03-06-2013 Quyết định số 1739/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam. 75
12-06-2013 Quyết định số 1829/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. 81
18-06-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam. 84
9.376.336 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner