"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2013 Ngày 10 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-03-2013 Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
20-03-2013 Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND về quy định cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. 05
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 08
16-04-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh cơ giới hoá một số khâu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011-2015. 16
07-05-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2016. 18
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-03-2013 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về giải quyết kinh phí hỗ trợ tiền thuê lại đất đã có kết cấu hạ tầng theo cơ chế ưu đãi đầu tư của tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc để thanh toán cho nhà đầu tư. 24
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2013 Quyết định số 1421/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên và ban hành Quy định quản lý theo Hồ sơ quy hoạch. 26
06-05-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2013. 57
9.437.562 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner