"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2011 Ngày 20 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-07-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành Giải thưởng Phạm Phú Thứ về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng Giải thưởng. 04
06-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND về một số cơ chế đối với thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2015. 50
08-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND quy định hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường là: nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh. 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-07-2011 Quyết định số 2179/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. 55
07-07-2011 Quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc công nhận danh mục các xã trong vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng chia theo mức độ xung yếu trên địa bàn tỉnh. 64
08-07-2011 Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trà My, nhiệm kỳ 2011-2016. 68
08-07-2011 Quyết định số 2226/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2011-2016. 70
08-07-2011 Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Nam Giang, nhiệm kỳ 2011- 2016. 72
11-07-2011 Quyết định số 2230/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015. 74
07-07-2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển khách bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 92
07-07-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 95
07-07-2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 98
Huyện Quế Sơn
08-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 100
08-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 101
08-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 102
08-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. 103
08-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. 104
08-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. 105
08-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 106
08-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký các kỳ họp HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 108
08-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ban pháp chế HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 109
08-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Quế Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 110
08-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. 111
9.376.268 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner