"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2011 Ngày 20 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2011 Quyết định số 604/QĐ-UBND thành lập Văn phòng Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu Quảng Nam. 30
28-02-2011 Quyết định số 625/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Quảng Nam. 33
01-03-2011 Quyết định số 636/QĐ-UBND cử Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phân tích - Kiểm định và Tư vấn Khoa học Công nghệ Quảng Nam. 37
02-03-2011 Quyết định số 639/QĐ-UBND tạm giao số lượng cán bộ, công chức xã thuộc huyện Nam Giang. 38
02-03-2011 Quyết định số 640/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015. 40
02-03-2011 Quyết định số 641/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Nam. 43
03-03-2011 Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 45
03-03-2011 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 46
03-03-2011 Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 47
03-03-2011 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 48
03-03-2011 Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 49
03-03-2011 Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 50
03-03-2011 Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 51
03-03-2011 Quyết định số 676/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 52
03-03-2011 Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 53
03-03-2011 Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 54
03-03-2011 Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 55
03-03-2011 Quyết định số 680/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 56
03-03-2011 Quyết định số 681/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 57
03-03-2011 Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 58
03-03-2011 Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 59
03-03-2011 Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 60
03-03-2011 Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 61
03-03-2011 Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 62
10-03-2011 Quyết định số 744/QĐ-UBND quy định mức chi cho một số hoạt động phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh Quảng Nam. 63
10-03-2011 Quyết định số 747/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam. 66
10-03-2011 Quyết định số 759/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011. 71
10-03-2011 Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Kiểm soát lưu động liên ngành phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 78
11-03-2011 Quyết định số 763/QĐ-UBND phê duyệt Dự án hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam. 80
11-03-2011 Quyết định số 768/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch kinh phí hỗ trợ, sửa chữa, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sỹ năm 2011 từ nguồn ngân sách Trung ương. 83
15-03-2011 Quyết định số 779/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 87
28-02-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND tăng cường thực hiện Chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 91
09-03-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật dân quân tự vệ. 95
15-03-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND triển khai thực hiện Luật Người khuyết tật. 97
9.381.448 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner