"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2011 Ngày 10 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Huyện Duy Xuyên
18-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND xác định vùng giá trị, khu vực, vị trí đất nông nghiệp năm 2011 trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2011 Quyết định số 144/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến vàsử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 (ngoài các khu vực quy hoạch khoáng sản chung cả nước đã được công bố). 24
28-01-2011 Quyết định số 399/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 70
21-01-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2011. 94
28-01-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND tập trung tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh Quảng Nam. 98
9.393.156 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner