"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2011 Ngày 07 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2010 Nghị quyết số 166/2010/NQ-HĐND về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2011 - 2015. 03
07-12-2010 Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 10
09-12-2010 Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính xã LaÊê, LaDêê, điều chỉnh một phần diện tích, dân số xã Zuôih và xã Tà Bhing để thành lập 03 xã mới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 42
09-12-2010 Nghị quyết số 180/2010/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 46
09-12-2010 Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009. 48
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh. 52
9.381.460 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner