"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44 + 45           Năm 2009 Ngày 10 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2009 Nghị quyết số 148/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2010. 03
10-12-2009 Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 09
10-12-2009 Nghị quyết số 150/2009/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn 18 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam. 15
10-12-2009 Nghị quyết số 151/2009/NQ-HĐND về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. 44
10-12-2009 Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; Bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 47
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 52
18-11-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3, Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện thuỷ nội địa loại nhỏ trên địa bàn tỉnh. 55
24-11-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức, chế độ chính sách, trang bị phương tiện hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 69
27-11-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức và chế độ chính sách đối với Ban Nông nghiệp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 74
30-11-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam. 83
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2009 Nghị quyết số 152/ NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. 92
10-12-2009 Nghị quyết số 153/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2010. 94
10-12-2009 Nghị quyết số 154/NQ-HĐND về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2010. 97
10-12-2009 Nghị quyết số 156/NQ - HĐND về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. 99
9.506.814 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner