"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30 + 31           Năm 2006 Ngày 29 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND về việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
20-12-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh Quảng Nam. 79
22-12-2006 Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 104
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2006 Quyết định số 3647/QĐ-UBND về việc ban hành một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 trên địa bàn tỉnh. 107
25-12-2006 Quyết định số 3688/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung hoạt động Dự án xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo năm 2006 tại xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn. 119
9.479.094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner