"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2006 Ngày 24 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Huyện Bắc Trà My
26-10-2006 Quyết định số 1882/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý các xã, thị trấn. 04
08-11-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND về việc Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Bắc Trà My lần thứ II - năm 2007. 12
Huyện Hiệp Đức
24-10-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Qui chế làm việc của Ủy ban nhân dân Huyện Hiệp Đức khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 14
Huyện Nam Trà My
09-11-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về việc xử lý các vi phạm trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện Nam Trà My. 34
09-11-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND v/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện. 37
Huyện Quế Sơn
08-08-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn huyện Quế Sơn. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2006 Quyết định số 3289/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức. 50
15-11-2006 Quyết định số 3298/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư xây dựng lòng hồ chính (đợt 1) - Dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4, tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn. 56
15-11-2006 Quyết định số 3301/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Nam Giang tại xã LaDêê, huyện Nam Giang. 58
16-11-2006 Quyết định số 3311/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung giá đất một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. 63
16-11-2006 Quyết định số 3319/QĐ-UBND về việc cấp gạo cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để cứu trợ, cứu đói nhân dân sau cơn bão số 6 (bão Xangsane) và dự phòng khắc phục hậu quả thiên tai. 65
16-11-2006 Quyết định số 3320/QĐ-UBND về bổ sung vốn đối ứng năm 2006 cho dự án Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ chứa nước ở Quảng Nam (JBIC) và dự án Khôi phục rừng & quản lý bền vững (KFW6). 68
17-11-2006 Quyết định số 3322/QĐ-UBND v/v phê duyệt bổ sung, điều chỉnh mục tiêu sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề năm 2006 của UBND huyện Quế Sơn. 70
21-11-2006 Quyết định số 3347/QĐ-UBND về việc giảm lãi đối với các dự án vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm bị rủi ro. 72
21-11-2006 Quyết định số 3348/QĐ-UBND về việc khoanh nợ đối với các dự án vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm bị rủi ro. 75
22-11-2006 Quyết định số 3368/QĐ-UBND về cấp kinh phí cho các huyện, thành phố để hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh. 78
23-11-2006 Quyết định số 3380/QĐ-UBND về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Thăng Bình. 80
23-11-2006 Quyết định số 3382/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 14D - Trung tâm xã Laêê, huyện Nam Giang. 88
23-11-2006 Quyết định số 3383/QĐ-UBND v/v phân bổ vốn đầu tư xây dựng các công trình kế hoạch năm 2006, từ nguồn trái phiếu Chính phủ ¬. 91
23-11-2006 Quyết định số 3384/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng khu dân cư số 01, khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. 94
23-11-2006 Quyết định số 3386/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Di sản văn hoá tỉnh Quảng Nam. 96
23-11-2006 Quyết định số 3387/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp Hội sản xuất- kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ thị xã Hội An. 97
24-11-2006 Quyết định số 3392/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Bầu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà, thị xã Hội An. 99
24-11-2006 Quyết định số 3404/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng khu đô thị mới Phước Trạch - Phước Hải, thị xã Hội An (giai đoạn I). 103
9.435.125 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner