"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2006 Ngày 30 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Thành phố Tam Kỳ
18-10-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND v/v bổ sung, điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2006. 04
18-10-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về Chương trình mục tiêu lao động - việc làm giai đoạn 2006-2010. 10
18-10-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thị xã Tam Kỳ. 13
18-10-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về Đề án xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị giai đoạn 2006-2010. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2006 Quyết định số 2487/QĐ-UBND v/v phê duyệt Dự án khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống làm Hương Phú Lộc gắn với phát triển du lịch tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 18
01-09-2006 Quyết định số 2580/QĐ-UBND v/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Tây Bắc, thị xã Tam Kỳ. 22
14-09-2006 Quyết định số 2665/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề thuộc dự án Phát triển tỉnh Quảng Nam. 26
26-09-2006 Quyết định số 2761/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng cho các gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi. 29
29-09-2006 Quyết định số 2802/QĐ-UBND về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 33
03-10-2006 Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với 16 căn nhà, đất tại thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 34
12-10-2006 Quyết định số 2914/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Việt An Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh N2A, N3-2 và N3-3 Huyện Thăng Bình, Quế Sơn và Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 38
18-10-2006 Quyết định số 2956/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 42
19-10-2006 Quyết định số 2971/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 43
19-10-2006 Quyết định số 2972/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 48
19-10-2006 Quyết định số 2973/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 51
19-10-2006 Quyết định số 2974/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 58
19-10-2006 Quyết định số 2975/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 68
19-10-2006 Quyết định số 2976/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 75
19-10-2006 Quyết định số 2977/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 78
19-10-2006 Quyết định số 2978/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 94
19-10-2006 Quyết định số 2979/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 97
19-10-2006 Quyết định số 2980/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 102
19-10-2006 Quyết định số 2981/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 105
19-10-2006 Quyết định số 2982/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 108
19-10-2006 Quyết định số 2983/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 114
19-10-2006 Quyết định số 2984/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 117
25-10-2006 Quyết định số 3026/QĐ-UBND về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. 123
9.393.154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner