"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2006 Ngày 30 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 13/4/2006 của UBND tỉnh về Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 04
16-08-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 13/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh về thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Nam. 07
17-08-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về việc đính chính khoản 2, Điều 11 Quy định kèm theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh về phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 11
17-08-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ban hành Qui định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 13
15-08-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 24
16-08-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-2007. 27
Huyện Duy Xuyên
31-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 29
31-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2005. 31
31-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2006. 33
Huyện Điện Bàn
20-04-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng di tích Lịch sử -Văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Điện Bàn. 40
Huyện Nam Trà My
25-04-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Nam Trà My. 44
Huyện Tây Giang
08-06-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 khu Tây Bắc, Đông Nam Trung tâm hành chính huyện và Trung tâm cụm xã AZứt, xã Bhalêê, huyện Tây Giang. 55
08-06-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về phát triển Tổ hợp tác - Hợp tác xã, giai đoạn 2006-2010. 58
08-06-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN)năm 2005. 60
08-06-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tình hình kinh tế, xã hội - an ninh, quốc phòng (KTXH-ANQP) 6 tháng cuối năm 2006. 62
Huyện Thăng Bình
26-07-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Thăng Bình năm 2005. 65
26-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND v/v tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá nhằm đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, thực hiện Quốc gia về y tế xã và xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2006-2010. 68
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2006 Quyết định số 2270/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân hạng các loại đất của huyện Phước Sơn. 74
08-08-2006 Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến đường từ Tam Kỳ đi Đà Nẵng và ngược lại. 78
14-08-2006 Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh Khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 80
9.407.834 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner