"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2021 Ngày 14 tháng 5 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-04-2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 04
19-04-2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND quy định mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam. 07
19-04-2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. 13
19-04-2021 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. 16
19-04-2021 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 19
19-04-2021 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 23
19-04-2021 Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. 34
19-04-2021 Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-04-2021 Quyết định số 1107/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam. 40
27-04-2021 Quyết định số 1131/QĐ-UBND ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp thực hiện Đắp đập tạm hướng dòng trên sông Vu Gia kết hợp khơi thông dòng chảy về trạm bơm Ái Nghĩa trong mùa cạn năm 2021. 47
10-05-2021 Quyết định số 1224/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Soạn thảo và Tổ Thư ký xây dựng Quy chuẩn Kỷ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 50
10-05-2021 Quyết định số 1225/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 58
10-05-2021 Quyết định số 1229/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè hoạt động trên địa bàn tỉnh. 83
12-05-2021 Quyết định số 1261/QĐ-UBND ban hành Quy đinh giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam Giai đoạn 2021-2025. 92
23-04-2021 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. 99
23-04-2021 Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với lĩnh vực du lịch trong tình hình mới. 102
9.537.846 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner