"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2008 Ngày 20 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 03
12-12-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 57/2006/QĐ-UB ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện trong năm 2009. 10
16-12-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2008 Quyết định số 3992/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thú y Quảng Nam. 25
02-12-2008 Quyết định số 3993/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thuỷ lợi Quảng Nam. 29
02-12-2008 Quyết định số 3994/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam. 32
02-12-2008 Quyết định số 3995/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam. 36
02-12-2008 Quyết định số 4002/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 41
03-12-2008 Quyết định số 4008/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học - công nghệ Quảng Nam. 64
03-12-2008 Quyết định số 4009/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phân tích - Kiểm định và Tư vấn khoa học - công nghệ Quảng Nam. 67
03-12-2008 Quyết định số 4010/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Nam. 70
03-12-2008 Quyết định số 4015/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ. 74
05-12-2008 Quyết định số 4050/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam. 75
08-12-2008 Quyết định số 4067/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 78
16-12-2008 Quyết định số 4149/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 85
15-12-2008 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc tổ chức Hội thao quốc phòng toàn dân năm 2009. 90
9.743.099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner