"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2017 Ngày 23 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. 04
19-07-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 08
19-07-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 10
19-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam. 12
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 14
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 31
19-07-2017 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017. 33
19-07-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV. 38
19-07-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về hỗ trợ khó khăn đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc theo Chỉ thị số 79/CT.UB ngày 12/11/1983 của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. 46
19-07-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Nam. 48
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2017 Quyết định số 2494/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao giải trí trên biển trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 52
13-07-2017 Quyết định số 2511/QĐ-UBND quy định về thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 - 2021. 62
14-07-2017 Quyết định số 2526/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020. 71
19-07-2017 Quyết định số 2573/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. 99
25-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam. 101
26-07-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 112
9.743.114 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner