"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2011 Ngày 18 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2011 Quyết định số 3464/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 03
28-10-2011 Quyết định số 3480/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành công thương Quảng Nam. 52
28-10-2011 Quyết định số 3495/QĐ-UBND phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020. 63
03-11-2011 Quyết định số 3554/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế, dự toán chăm sóc rừng phòng hộ trên đất cát thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011. 67
03-11-2011 Quyết định số 3560/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 72
07-11-2011 Quyết định số 3590/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Lộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 82
09-11-2011 Quyết định số 3603/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 85
14-11-2011 Quyết định số 3643/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập quy hoạch hệ thống cấp nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 90
9.743.478 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner