"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2015 Ngày 15 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-04-2015 Quyết định số 1135/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 14
06-04-2015 Quyết định số 1185/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam. 22
13-04-2015 Quyết định số 1301/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 31
13-04-2015 Quyết định số 1309/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 42
17-03-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2015. 57
4,218,777 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner