"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2015 Ngày 21 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND quy định hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
01-09-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng. 08
07-09-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ, định mức chi, nguyên tắc sử dụng kinh phí và ngân sách hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-09-2015 Quyết định số 3154/QĐ-UBND bổ sung và điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 15
04-09-2015 Quyết định số 3103/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nông Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 22
04-09-2015 Quyết định số 3170/QĐ-UBND về việc Quy định xét chọn và công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 39
17-09-2015 Quyết định số 3352/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 46
07-09-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016. 53
09-09-2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 56
4,975,599 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner