"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2016 Ngày 29 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, dải phân cách, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 03
04-04-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2016 Quyết định số 648/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 13
08-03-2016 Quyết định số 855/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2016 theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 48
09-03-2016 Quyết định số 859/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010, Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam. 61
15-03-2016 Quyết định số 951/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 62
16-03-2016 Quyết định số 961/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016. 67
31-03-2016 Quyết định số 1186/QĐ-UBND ban hành Quy trình về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 76
01-04-2016 Quyết định số 1207/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 83
11-04-2016 Quyết định số 1284/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 89
05-04-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI. 107
14-04-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI. 110
21-04-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ. 113
22-04-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa bão năm 2016. 115
7,275,825 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner