"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2015 Ngày 02 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. 03
16-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 30
20-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 34
26-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 41
26-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Trà My cho sản phẩm quế vỏ của tỉnh Quảng Nam. 43
02-02-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 73
23-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới. 76
02-02-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng tại các lưu vực hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 80
4,191,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner