"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Tiền lương  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Tiền lương:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác huy động, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp của người dân trên địa bàn tỉnh.
03-10-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoảng thu phân chia giữa các cấp địa phương.
19-04-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 - 2021.
24-01-2017 Quyết định số 336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.
06-01-2017 Quyết định số 72/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Đề án tổ chức, xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021”.
08-12-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017 - 2020.
08-12-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế độ đối với dân quân tự vệ và nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021.
08-12-2016 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017.
08-12-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
11-12-2015 Nghị quyết số 186/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014.
11-12-2015 Nghị quyết số 185/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.
22-06-2009 Quyết định số 2045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí cho địa phương thực hiện cải cách tiền lương.
09-03-2009 Quyết định số 712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.448.410 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner