"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khiếu nại - Tố cáo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-11-2018 Quyết định số 3492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo.
05-10-2017 Quyết định số 3555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam.
19-04-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.
29-12-2016 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
29-12-2016 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
29-12-2016 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
26-11-2015 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
14-12-2012 Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
04-03-2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
21-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
25-04-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Huyện Nam Trà My về việc ban hành quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Nam Trà My.
31-03-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.438.717 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner