"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Phòng chống thiên tai bão lụt  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 36 văn bản thuộc lĩnh vực Phòng chống thiên tai bão lụt:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
11-09-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.
31-08-2018 Quyết định số 266333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trung vb 2663.
31-08-2018 Quyết định số 2663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.
08-08-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
06-07-2018 Quyết định số 2047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
05-02-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.
25-09-2017 Quyết định số 3462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
22-05-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
08-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020.
17-05-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.
22-04-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa bão năm 2016.
14-04-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.
20-11-2015 Quyết định số 4478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
20-11-2015 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2016 đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.
19-10-2015 Quyết định số 3841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
20-07-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
20-07-2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.
13-04-2015 Quyết định số 1309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
17-03-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2015.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.438.741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner