"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Bảo hiểm  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Bảo hiểm:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-06-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
18-03-2010 Quyết định số 898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
19-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
10-03-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
05-08-2008 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.448.405 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner