"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 47 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Trật tự - An toàn xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-02-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.
22-12-2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón mừng năm mới và Tết Mậu Tuất năm 2018.
02-11-2017 Quyết định số 3890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
05-10-2017 Quyết định số 3555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam.
28-09-2017 Quyết định số 3497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạm thời quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
19-07-2017 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017.
29-06-2017 Quyết định số 2345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
05-06-2017 Quyết định số 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
05-06-2017 Quyết định số 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 nhằm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ Năm (khóa XXI).
12-05-2017 Quyết định số 1643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.
08-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020.
19-04-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.
11-04-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện công tác người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
14-02-2017 Quyết định số 456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
23-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
20-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
06-01-2017 Quyết định số 72/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Đề án tổ chức, xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021”.
30-12-2016 Chỉ thị số 33 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
15-12-2016 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đón mừng năm mới và Tết Đinh Dậu năm 2017.
08-12-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế độ đối với dân quân tự vệ và nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.435.931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner