"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 139 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-11-2019 Quyết định số 3720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung, danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
08-11-2019 Quyết định số 3561/QĐ-UBND/BỎ của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
08-11-2019 Quyết định số 3561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh banh hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
07-10-2019 Quyết định số 3210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2019 và năm 2020.
03-10-2019 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 – 2021.
03-10-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021.
28-08-2019 Quyết định số 2735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
19-08-2019 Quyết định số 2629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam.
07-08-2019 Quyết định số 2538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
06-08-2019 Quyết định số 2518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.
06-08-2019 Quyết định số 2517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
02-08-2019 Quyết định số 2478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.
24-07-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
16-07-2019 Quyết định số 2276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vị quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
12-07-2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.
12-07-2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐNDBỎ của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020.
09-07-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn Quảng Nam.
19-06-2019 Quyết định số 2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
18-06-2019 Quyết định số 2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở lao động- Thương binh và Xã hội.
16-05-2019 Quyết định số 1444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.438.737 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner