"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Thể thao - Du lịch  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 62 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-10-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đaị hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ IX tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.
23-10-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ IX tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.
04-10-2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
12-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020.
10-06-2019 Quyết định số 1714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
02-05-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
31-10-2018 Quyết định số 3268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức Giải thưởng Du lịch Quảng Nam.
19-03-2018 Quyết định số 980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc các Sở thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
12-12-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
21-11-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ điều 10 của Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh.
03-11-2017 Quyết định số 3904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam.
02-11-2017 Quyết định số 3890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
12-07-2017 Quyết định số 2494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao giải trí trên biển trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
23-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự các hoạt động tại tỉnh Quảng Nam.
13-01-2017 Quyết định số 154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
10-11-2015 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần VIII tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2018.
11-12-2014 Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030.
25-02-2014 Quyết định số 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trong các dự án du lịch khu vực ven biển từ huyện Điện Bàn đến thành phố Hội An.
19-10-2012 Quyết định số 3334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạm thời xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn.
17-07-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2020.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.448.390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner