"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Địa giới hành chính  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Địa giới hành chính:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ và thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
12-12-2017 Quyết định số 4321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020.
19-04-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam.
08-12-2016 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021.
08-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải thể thôn 6 xã Trà Dơn và thành lập thôn 4 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.
19-10-2015 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
07-07-2015 Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung Quỹ Tên đường tỉnh Quảng Nam.
07-07-2015 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam.
11-12-2014 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.
11-12-2014 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành là xã đảo.
21-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.435.936 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner