"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thương mại  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Thương mại:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-06-2019 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019.
23-04-2019 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
09-01-2019 Quyết định số 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, xử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "OCOP Quảng Nam".
03-04-2018 Kế hoạch số 1623/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2018.
17-11-2017 Quyết định số 4084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
12-07-2017 Quyết định số 2494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao giải trí trên biển trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
20-04-2017 Quyết định số 1299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm và các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017.
02-03-2017 Quyết định số 639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
25-07-2016 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.
04-06-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
27-05-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Nam.
10-06-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.448.421 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner