"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quốc phòng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 59 văn bản thuộc lĩnh vực Quốc phòng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng.
28-03-2019 Quyết định số 976QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu : Sâm Ngọc Linh, Giảo cổ lam, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
22-02-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
16-11-2017 Quyết định số 4060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh.
09-11-2017 Quyết định số 3957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam.
19-07-2017 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017.
12-07-2017 Quyết định số 2494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao giải trí trên biển trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
05-06-2017 Quyết định số 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 nhằm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ Năm (khóa XXI).
12-05-2017 Quyết định số 1643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.
11-05-2017 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án triển khai Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
08-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020.
19-04-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
16-02-2017 Quyết định số 494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
23-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự các hoạt động tại tỉnh Quảng Nam.
06-01-2017 Quyết định số 72/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Đề án tổ chức, xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021”.
03-01-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.
30-12-2016 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
30-12-2016 Chỉ thị số 33 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
14-12-2016 Quyết định số 4405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
08-12-2016 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.438.708 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner