"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 40 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2019 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.
29-08-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
27-05-2019 Quyết định số 1536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
22-04-2019 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc Linh, Đảng Sâm, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
22-04-2019 Quyết định số 1171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
16-01-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
02-01-2019 Quyết định số 06/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
02-01-2019 Quyết định số 06/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
12-12-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
07-12-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh.
18-10-2017 Quyết định số 3684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán dự án Xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp.
09-10-2017 Quyết định số 3574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
18-09-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.
21-07-2017 Quyết định số 2598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,giai đoạn 2017 - 2020.
14-07-2017 Quyết định số 2526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020.
13-07-2017 Quyết định số 2511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 - 2021.
23-05-2017 Quyết định số 1808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020.
15-05-2017 Quyết định số 1682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020.
11-05-2017 Quyết định số 1625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
10-04-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “Quảng Nam chung xây dựng nông thôn mới” năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.448.395 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner