"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Năng lượng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 32 văn bản thuộc lĩnh vực Năng lượng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-05-2019 Quyết định số 1539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Quảng Nam trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh.
07-06-2018 Quyết định số 1782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
17-11-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
19-07-2017 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Nghị quyết số 161/2010/NQ-NĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
19-07-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.
19-07-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
11-12-2015 Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
07-08-2015 Quyết định số 2760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
04-07-2013 Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
01-02-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
11-05-2012 Quyết định số 1511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương thức cung ứng điện hệ thống điện Quảng Nam năm 2012.
30-03-2012 Quyết định số 1033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Lòng hồ công trình: Thủy điện Sông Tranh 2 thôn 6 xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My.
27-10-2011 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
19-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015, xét đến năm 2020.
05-04-2011 Quyết định số 1042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương thức cung ứng điện hệ thống điện Quảng Nam tháng 4 năm 2011.
10-03-2011 Quyết định số 747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam.
23-02-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
14-04-2010 Quyết định số 1227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án cấp điện cho các xã, thôn chưa có điện của tỉnh Quảng Nam theo cơ chế, chính sách đối với các huyện miền núi của 6 tỉnh giáp Tây Nguyên.
14-04-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
25-03-2010 Quyết định số 983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng định giá tài sản bàn giao lưới điện trung, hạ áp nông thôn tỉnh Quảng Nam.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.435.919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner