"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Môi trường  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 64 văn bản thuộc lĩnh vực Môi trường:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐNDBỎ của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.
07-08-2019 Quyết định số 2531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
03-05-2019 Quyết định số 1289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào" chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
29-03-2019 Quyết định số 991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo.
08-01-2019 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020.
14-11-2018 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn năm 2019 và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng ElNino trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
25-09-2017 Quyết định số 3462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
19-09-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
15-09-2017 Quyết định số 3354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.
05-06-2017 Quyết định số 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 nhằm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ Năm (khóa XXI).
08-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020.
06-03-2017 Quyết định số 683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xác lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi tỉnh Quảng Nam.
06-03-2017 Quyết định số 682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI.
29-12-2016 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
15-12-2016 Quyết định số 4423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
08-12-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
19-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh.
06-07-2016 Quyết định số 2416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
02-06-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
27-05-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.435.941 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner