"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 46 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2018 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động cửa xẻ, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh.
25-10-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
19-07-2017 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Nghị quyết số 161/2010/NQ-NĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
29-12-2016 Quyết định số 4701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
08-12-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
08-12-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
18-05-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
12-01-2016 Quyết định số 97/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch cấp thoát nước Vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030.
06-01-2016 Quyết định số 37/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
31-12-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
30-09-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
05-08-2015 Quyết định số 2722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụsự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triểnbền vữnggiai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
19-06-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.
04-06-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
20-05-2014 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quảng Nam năm 2014.
10-03-2014 Quyết định số 716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020.
27-01-2014 Quyết định số 400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
22-01-2014 Quyết định số 285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020.
20-09-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.
26-07-2013 Quyết định số 2298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp - TTCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, có xét đến 2025.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.448.404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner