"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghệ thông tin  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 14 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2019 Quyết định số 2534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình SMS phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
04-09-2018 Quyết định số 2675/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
11-07-2018 Quyết định số 2126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
11-07-2018 Quyết định số 21226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản bị lỗi đặt số lớn để tránh trung văn bản 2126.
02-03-2018 Quyết định số 2345/2018/QD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nhap phu luc 01.
02-03-2018 Quyết định số 2345/2018/QD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phuluc.
08-12-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
08-12-2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.
08-12-2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.
21-04-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.
04-02-2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh.
07-10-2015 Quyết định số 3605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.
22-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng; các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
29-05-2014 Quyết định số 1649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9.438.719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner