"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2018 : 83 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
 
Cải cách hành chính 19 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 2 văn bản
 
Chính sách xã hội 2 văn bản
 
Công nghệ thông tin 5 văn bản
 
Công nghiệp 1 văn bản
 
Đất đai 11 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 2 văn bản
 
Đầu tư 1 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 1 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 5 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 2 văn bản
 
Giao thông vận tải 4 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 7 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 6 văn bản
 
Lĩnh vực khác 14 văn bản
 
Môi trường 1 văn bản
 
Năng lượng 1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 2 văn bản
 
Pháp luật 9 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội 7 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 7 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 1 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 2 văn bản
 
Tài chính 2 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 2 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 4 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 2 văn bản
 
Thực phẩm và dược phẩm 1 văn bản
 
Thương mại 1 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 4 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước 4 văn bản
 
Tư pháp 7 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 2 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 10 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh 1 văn bản
 
9.505.212 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner