"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2008 : 328 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 3 văn bản
 
Bảo hiểm 1 văn bản
 
Cải cách hành chính 9 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 61 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 8 văn bản
 
Công nghiệp 1 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 2 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 4 văn bản
 
Đầu tư 1 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 1 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 12 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 5 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 6 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 1 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 4 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 7 văn bản
 
Lĩnh vực khác 6 văn bản
 
Năng lượng 1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 8 văn bản
 
Pháp luật 2 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 2 văn bản
 
Quốc phòng 4 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 10 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 8 văn bản