"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 3163 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 47 văn bản
 
Bảo hiểm 5 văn bản
 
Cải cách hành chính 114 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 347 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương 11 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 68 văn bản
 
Chính sách xã hội 38 văn bản
 
Công chứng 1 văn bản
 
Công nghệ thông tin 13 văn bản
 
Công nghiệp 46 văn bản
 
Dân cư 10 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 9 văn bản
 
Đất đai 64 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 157 văn bản
 
Đấu giá - Đấu thầu 1 văn bản
 
Đấu thầu 5 văn bản
 
Đầu tư 49 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 39 văn bản
 
Địa giới hành chính 10 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 30 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 154 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 76 văn bản
 
Giao thông vận tải 20 văn bản
 
Hộ tịch 2 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 110 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 12 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 40 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 130 văn bản
 
Lĩnh vực khác 482 văn bản
 
Môi trường 60 văn bản
 
Năng lượng 31 văn bản
 
Ngân hàng 4 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 172 văn bản
 
Nông nghiệp 35 văn bản
 
Pháp luật 49 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội 138 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị 11 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 36 văn bản
 
Quốc phòng 56 văn bản
 
Quốc tịch - Hộ tịch - Hộ khẩu 1 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 166 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 48 văn bản
 
Tài chính 65 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 167 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 32 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 16 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 44 văn bản
 
Thực phẩm - Dược phẩm 6 văn bản
 
Thực phẩm và dược phẩm 7 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 97 văn bản
 
Thương mại 10 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 51 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 547 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước 35 văn bản
 
Tư pháp 20 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 56 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 77 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh 6 văn bản
 
9.367.312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner