"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 3020 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 41 văn bản
 
Bảo hiểm 5 văn bản
 
Cải cách hành chính 93 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 343 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương 11 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 67 văn bản
 
Chính sách xã hội 35 văn bản
 
Công chứng 1 văn bản
 
Công nghệ thông tin 8 văn bản
 
Công nghiệp 44 văn bản
 
Dân cư 7 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 8 văn bản
 
Đất đai 49 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 153 văn bản
 
Đấu giá - Đấu thầu 1 văn bản
 
Đấu thầu 3 văn bản
 
Đầu tư 48 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 37 văn bản
 
Địa giới hành chính 9 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 16 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 143 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 71 văn bản
 
Giao thông vận tải 14 văn bản
 
Hộ tịch 1 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 100 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 10 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 39 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 113 văn bản
 
Lĩnh vực khác 446 văn bản
 
Môi trường 55 văn bản
 
Năng lượng 28 văn bản
 
Ngân hàng 2 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 168 văn bản
 
Nông nghiệp 28 văn bản
 
Pháp luật 33 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội 104 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị 11 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 27 văn bản
 
Quốc phòng 54 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 159 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 44 văn bản
 
Tài chính 54 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 160 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 27 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 12 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 42 văn bản
 
Thực phẩm - Dược phẩm 5 văn bản
 
Thực phẩm và dược phẩm 3 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 94 văn bản
 
Thương mại 7 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 46 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 541 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước 30 văn bản
 
Tư pháp 11 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 50 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 60 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh 3 văn bản
 
8.805.035 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner