"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 3055 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 45 văn bản
 
Bảo hiểm 5 văn bản
 
Cải cách hành chính 95 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 344 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương 11 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 68 văn bản
 
Chính sách xã hội 36 văn bản
 
Công chứng 1 văn bản
 
Công nghệ thông tin 8 văn bản
 
Công nghiệp 45 văn bản
 
Dân cư 10 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 9 văn bản
 
Đất đai 53 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 154 văn bản
 
Đấu giá - Đấu thầu 1 văn bản
 
Đấu thầu 5 văn bản
 
Đầu tư 48 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 37 văn bản
 
Địa giới hành chính 10 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 28 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 148 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 72 văn bản
 
Giao thông vận tải 16 văn bản
 
Hộ tịch 2 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 103 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 11 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 40 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 124 văn bản
 
Lĩnh vực khác 468 văn bản
 
Môi trường 58 văn bản
 
Năng lượng 29 văn bản
 
Ngân hàng 4 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 169 văn bản
 
Nông nghiệp 32 văn bản
 
Pháp luật 40 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội 131 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị 11 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 28 văn bản
 
Quốc phòng 56 văn bản
 
Quốc tịch - Hộ tịch - Hộ khẩu 1 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 163 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 46 văn bản
 
Tài chính 63 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 166 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 29 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 12 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 42 văn bản
 
Thực phẩm - Dược phẩm 6 văn bản
 
Thực phẩm và dược phẩm 5 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 97 văn bản
 
Thương mại 8 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 50 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 541 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước 31 văn bản
 
Tư pháp 13 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 54 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 66 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh 5 văn bản
 
9.067.531 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner