"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Tất cả các cơ quan ban hành
Danh sách 51 văn bản mới được ban hành:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-10-2011 Quyết định số 3449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển ngành giao thông vận tải huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2020.
22-08-2011 Quyết định số 2614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương, giai đoạn 2011 - 2013.
03-06-2011 Quyết định số 1852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
03-06-2011 Quyết định số 1822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình vận hành, điều tiết Hồ chứa nước Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
02-06-2011 Quyết định số 1816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.
31-05-2011 Quyết định số 1769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
19-05-2011 Quyết định số 1585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam thuê đất để xây dựng Nhà máy xử lý nước tại Cụm Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Thanh Hà, phường Thanh Hà, thành phố Hội An.
13-05-2011 Quyết định số 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010 - 2014.
12-05-2011 Quyết định số 1505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Bệnh viện đa khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My.
09-04-2011 Quyết định số 1106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam.
09-04-2011 Quyết định số 1098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thu Quỹ Quốc phòng, An ninh trên địa bàn tỉnh.
09-04-2011 Quyết định số 1096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Nam.
06-04-2011 Quyết định số 1064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại đơn vị bầu cử số 22.
06-04-2011 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại đơn vị bầu cử số 21.
06-04-2011 Quyết định số 1062/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại đơn vị bầu cử số 20.
06-04-2011 Quyết định số 1061/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại đơn vị bầu cử số 19.
06-04-2011 Quyết định số 1060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại đơn vị bầu cử số 18.
06-04-2011 Quyết định số 1059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại đơn vị bầu cử số 17.
06-04-2011 Quyết định số 1058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại đơn vị bầu cử số 16.
06-04-2011 Quyết định số 1057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại đơn vị bầu cử số 15.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
9.363.070 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner