"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 132 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2019 Quyết định số 4137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vị quản lý của sở Kế hoạch và Đầu tư.
18-12-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm. dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020.
18-12-2019 Quyết định số 4129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nông thôn và chương trình mỗi xã một xã sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020.
16-12-2019 Quyết định số 4099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của các cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai.
12-12-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam.
10-12-2019 Quyết định số 4011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
10-12-2019 Quyết định số 4011/QĐ-UBNDBỎ của Ủy ban nhân dân tỉnh banh hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
09-12-2019 Quyết định số 3989/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
28-11-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quang Nam.
28-11-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam.
28-11-2019 Quyết định số 3887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; danh mục thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
27-11-2019 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025.
25-11-2019 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.
22-11-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
14-11-2019 Quyết định số 3720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung, danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
08-11-2019 Quyết định số 3561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh banh hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
08-11-2019 Quyết định số 3561/QĐ-UBND/BỎ của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
08-11-2019 Quyết định số 3575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam.
06-11-2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
05-11-2019 Quyết định số 2508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2024.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
9.505.218 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner