"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 121 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-11-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam.
27-11-2019 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025.
25-11-2019 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.
22-11-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
14-11-2019 Quyết định số 3720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung, danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
08-11-2019 Quyết định số 3561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh banh hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
08-11-2019 Quyết định số 3561/QĐ-UBND/BỎ của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
08-11-2019 Quyết định số 3575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam.
06-11-2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
05-11-2019 Quyết định số 2508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2024.
05-11-2019 Quyết định số 3508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2024.
05-11-2019 Quyết định số 3510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019-2024.
31-10-2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
23-10-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ IX tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.
23-10-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đaị hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ IX tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.
22-10-2019 Quyết định số 3352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
18-10-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam.
11-10-2019 Quyết định số 3267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và vi phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam.
07-10-2019 Quyết định số 3199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.
07-10-2019 Quyết định số 3210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2019 và năm 2020.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
9.448.419 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner