"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 215 văn bản được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013.
26-12-2012 Quyết định số 4354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2015.
21-12-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện Cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012-2015.
21-12-2012 Quyết định số 4267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2013.
20-12-2012 Quyết định số 34A/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
20-12-2012 Quyết định số 34B/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
20-12-2012 Quyết định số 34C/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
20-12-2012 Quyết định số 34D/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
18-12-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
14-12-2012 Quyết định số 4116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh về một số cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015.
14-12-2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2011.
14-12-2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.
14-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015.
14-12-2012 Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
14-12-2012 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2013.
14-12-2012 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2013.
14-12-2012 Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2013.
14-12-2012 Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển một số cây trồng gắn với kinh tế vườn – kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016.
14-12-2012 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế công chức và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2013.
14-12-2012 Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang: 
9.497.162 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner